Soriko.bg

Услуги

Услуга с автовишка

Цена: 45лв. без ДДС на всеки започнат час. Към цената се начисляват по 2 лв.без ДДС на километър от автопарка до обекта и обратно. Механизацията се наема с професионален машинист, което е включено в цената.