История и дейност на Еко Глобъл ООД

Еко Глобъл ООД Еко Глобъл ООД
История на фирмата:
Фирма Еко глобъл е създадена през  2004 година със седалище град Нова Загора, община Нова Загора, област Сливен и адрес на управление гр.Нова Загора. Код на дейността: 4120 – Строителство на жилищни и нежилищни сгради. „Еко глобъл” ООД е вписано в Регистъра на Камарата на строителите. В настоящия момент „Еко глобъл” ООД разполага с голям парк високоспециализирана техника и поддържащ автосервиз.
Дейност на фирмата:
Основен предмет на дейност – извършване на строително-монтажни работи, строителство и ремонт на сгради, пътища, промишлени сгради и съоръжения, извършване на услуги със строителна механизация, канализация и водопроводи, изкопни и надземни работи.

Фирма "Еко Глобъл" ООД е създадена през  2004 година със седалище град Нова Загора, община Нова Загора, област Сливен и адрес на управление гр.Нова Загора.
Код на дейността: 4120 – Строителство на жилищни и нежилищни сгради. „Еко Глобъл” ООД е вписано в Регистъра на Камарата на строителите. В настоящия момент „Еко Глобъл” ООД разполага с голям парк високоспециализирана техника и поддържащ автосервиз.

Основен предмет на дейност – извършване на строително-монтажни работи, строителство и ремонт на сгради, пътища, промишлени сгради и съоръжения, извършване на услуги със строителна механизация, канализация и водопроводи, изкопни и надземни работи.

 

Партньори

Общини 

„Еко Глобъл” ООД участва в търгове и успешно се класира като изпълнител на малки обществени поръчки за обекти собственост на Министерството на земеделието и храните, община Нова Загора, община Чирпан и община Първомай.

 • Министерството на земеделието и храните – строителство на пътища и водопроводи.
 • Община Нова Загора: „Доизграждане сграда общинска администрация” и други.
 • Община Чирпан: „Ремонт напорен тръбопровод на ПС „Добри Дол-1”
 • Община Първомай: „Реконструкция на селскостопански път от с.Искра до м.Кокараджа”  и  „Реконструкция на селскостопански път от с.Искра до яз.Попово”
Фирми
 • „Палиррия - България” ЕООД
 • „Миролио България” ЕООД
 • „Атлас” ООД
 • „Брикел” ЕАД
 • „Сорико” ООД
 • „Минчеви” ООД
 • „Престиж 3” ООД
 • „Загора фаворит” ООД
 • „Метан” ООД  и др. 

 

Другите за нас

„Еко глобъл” ООД е притежател на множество препоръки и референции, оценяващи дейността на фирмата като висококачествена, а отношението към работата като отговорно. Във фирмата работят общо 117 човека: инженери, технически ръководители, главен счетоводител, шофьори, работници в строителството и зидаро-мазачи, бояджия-сгради, домакин.  Висококвалифицираните кадри, според нашите партньори, са гаранция за професионалното изпълнение на поетите ангажименти и спазването на сроковете.

 

 

Обратно в началото