Soriko.bg

Избори 2017

УСЛОВИЯ, РЕД И ТАРИФИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕДИЙНИ УСЛУГИ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА 26.03.2017 НА „ЯНИЦА ТВ” - гр. Нова Загора

адрес: гр. Нова Загора, ул. Ал. Стамболийски”3
тел. 0457/6 26 97, GSM: 0885 95 46 46
уебсайт: http://soriko.bg/Еко-Трейд/Яница-ТВ, е-поща: tv_nz@abv.bg
“ЕКО ТРЕЙД ООД – гр. Нова Загора, Булстат 119536504

адрес: гр. Нова Загора, ул. Ал. Стамболийски №3
тел. 0457/6 26 97, GSM: 0885 95 46 46
уебсайт: http://soriko.bg/Еко-Трейд/Яница-ТВ
е-поща: tv_nz@abv.bg

ЕКО ТРЕЙД ООД - гр. Нова Загора. ул Патриарх Евтимий №89
МОЛ - Минко Минчев
Булстат
- 119536504

  • Медийните услуги за отразяване на предизборната кампания в програмата на „Яница Тв” се възлагат с подписване на договори между телевизията и партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително с посредник. Заплащането се извършва предварително. Договорите се публикуват на интернет страницата на телевизията в тридневен срок от подписването и се премахват не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.
  • Медийните услуги за отразяване на предизборната кампания са платени, при едни и същи условия и цени.
  • Поредността на излъчваните материали се определя от поредността на сключените договори за отразяване на предизборната кампания.
  • Предизборната кампания се отразява в програмата на телевизията в специализирани блокове "ИЗБОРИ 2017", в най-гледаемо време, в часови пояси: 17.00 часа – 18.30 часа, 20.00 часа – 21.30 часа , 21.50 часа – 22.30 часа, с възможност за излъчване и в останалото време, според предпочитание на възложителя.
  • Предизборните материали могат да бъдат външна продукция или изработени от телевизията. Всички предизборни клипове, репортажи, обръщения и други форми следва да отговарят на изискванията на българското законодателство.
  • Срок за поемане на ангажимент за заснемане на предизборна проява – от 1 до 3 дни, преди събитието. Срок за изработка и излъчване – не по-малко от 6 часа  – до 5 дни (за видеоклип).
  • „Яница ТВ” предоставя следните видове медийни услуги за отразяване на предизборната кампания: заснемане, изработка и излъчване на видеоклипове; обръщения; съобщения; репортажи; интервюта; телевизионно участие на кандидат и/или дебати на кандидати в телевизионно предаване "ПРЕДИЗБОРНО СТУДИО".
  • Всички видове услуги се заплащат съгласно обявените тарифи.

ТАРИФИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕДИЙНИ УСЛУГИ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ

ЗА ПРЕДИЗБОРЕН КЛИП:

Изработване на 30-секунден предизборен клип – 200 лв.
Изработване на 60-секунден предизборен клип – 300 лв.
Излъчване на 30-секунден предизборен клип – 6 лв.
Излъчване на 60-секунден предизборен клип – 10 лв.

Външна продукция:

Излъчване на готов предизборен клип -30 сек.– 12 лв.
Излъчване на готов предизборен клип - 60 сек. – 20 лв.

ЗА ПРЕДИЗБОРЕН РЕПОРТАЖ:

Заснемане и  изработване на предизборен репортаж – 40 лв. /на мин.

Излъчване на предизборен репортаж – 10 лв./ на мин.

Външна продукция:

Излъчване на готов предизборен репортаж – 20 лв./на мин.

ЗА ПРЕДИЗБОРНИ СЪОБЩЕНИЯ:

Изработване на предизборно съобщение – 10 лв. /на мин.

Излъчване – 10 лв./ на мин.

Външна продукция:

Излъчване на готово предизборно съобщение – 20 лв. /на мин.

ЗА ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ:

Заснемане и  изработване на предизборно обръщение – 30 лв./ на мин.

Излъчване – 10 лв./ на мин.

Външна продукция:

Излъчване на готово предизборно обръщение – 20 лв./ на мин.

ЗА ПРЕДИЗБОРНО ИНТЕРВЮ:

Заснемане на предизборно интервю – 10 лв./ на минута

Излъчване на предизборно интервю – 10 лв./ на минута

Външна продукция:

Излъчване на готово предизборно интервю – 20 лв./ на минута

ЗА УЧАСТИЕ В „ПРЕДИЗБОРНО СТУДИО”:

Участие в предаването – 10 лв./мин.

Участие в дебат – 15 лв./ на мин.

ЦЕНОВИ ОТСТЪПКИ в договор за медийно отразяване в размер на:

от 1000 до 2500 лв.  – 3%

от 2500 до 3500 лв. – 5%

от 3500 лв. до 4500 лв. – 8%

над 4500 лв. – 10%.

Всички цени са без включен ДДС.