Дейност на Картест НЗ ООД

Дейността на фирма „Картест НЗ” ООД е извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните презвозни средства и осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност /АГУ/. За по-качествено и професионално обслужване разполагаме със собствена сграда в която са пригодени две линии за технически прегледи, оборудвани с нови, съвременни уреди за измерване . В сградата сме приспособили и офис за сключване на всякакъв вид застраховки към всички застрахователни компании на най-изгодни цени. Екипът се състои от доказани специалисти в бранша с необходимия образователен ценз в тази дейност.
Всеки автомобил подлежи на ежегодна техническа проверка. Изключение правят новите автомобили, които са с три годишен гратисен период. Товарните автомобили над 10 години и автобусите преминават преглед на 6 месеца.
Необходимите документи за минаване на ГТП:
1. Свидетелсво за регистрация на МПС част 1 и 2
2. Застраховка гражданска отговорност
3. Документ за платен пътен данък
4. Знак за технически преглед от предходна година
5. Протокол за техническа изправност на тахограф /за товарни автомобили над 3,5т./
6. Паспорт за технически преглед на автомобилна газова уредба
7. Документ за самоличност
Напомняме Ви, че с технически изправния автомобил можете да предприемате безаварийно и спокойно пътуване. При нас може да получите качествена проверка на състоянието на автомобила Ви.

Дейността на фирма "Картест НЗ" ООД е извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните презвозни средства и осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност /АГУ/. За по-качествено и професионално обслужване разполагаме със собствена сграда в която са пригодени две линии за технически прегледи, оборудвани с нови, съвременни уреди за измерване . В сградата сме приспособили и офис за сключване на всякакъв вид застраховки към всички застрахователни компании на най-изгодни цени. Екипът се състои от доказани специалисти в бранша с необходимия образователен ценз в тази дейност.

Всеки автомобил подлежи на ежегодна техническа проверка. Изключение правят новите автомобили, които са с три годишен гратисен период. Товарните автомобили над 10 години и автобусите преминават преглед на 6 месеца. Необходимите документи за минаване на ГТП: 

  1.  Свидетелсво за регистрация на МПС част 1 и 2 
  2.  Застраховка гражданска отговорност
  3.  Документ за платен пътен данък
  4. Знак за технически преглед от предходна година
  5. Протокол за техническа изправност на тахограф /за товарни автомобили над 3,5т./
  6. Паспорт за технически преглед на автомобилна газова уредба
  7. Документ за самоличност
 Напомняме Ви, че с технически изправния автомобил можете да предприемате безаварийно и спокойно пътуване. При нас може да получите качествена проверка на състоянието на автомобила Ви.
Обратно в началото