Продажба на техника и съдове за отпадъци

Внос и доставка на специализирана техника

СОРИКО ООД се гордее с отличните си партньорски
взаимоотношения с едни от най – добрите
международни компании – производители и доставчици
на високо качествена специализирана техника.

СОРИКО ООД е официален представител на COSECO – водеща световна фирма
в производството на специализирана техника.

Съдове за събиране на отпадъци

СОРИКО ООД има търговски отношения с водещи компании за производство на съдове за отпадъци.
Разполага с богат контейнеров парк. Ефективно обезпечава със съдове за отпадъци
териториите, които обслужва, съобразно спецификата на районите.
От няколко години фирмата работи като доставчик на качествени съдове за отпадъци.
Тенденция е разширяването на дейността, чрез обхващане на нови пазари.
Фирмата предлага широка продуктова гама:
Съдове за разделно събиране на отпадъци
Пластмасови и метални контейнери от 1100л
Пластмасови кофи от 80,120,140 и 240л
Контейнери от полиетилен с долно изсипване
Ламинирани контейнери от фибростъкло
Съдове за биоотпадъци
Съдове за събиране на опасни отпадъци
Съдове за медицински отпадъци
Паркови кошове за отпадъци
Съдовете отговарят на утвърдените норми и технически
изисквания относно качество и съответствие със стандарти.