Производство на подземни контейнери

ПОДЗЕМНИ КОНТЕЙНЕРИ

Подземните контейнери са съвременно решение за събиране на отпадъци.
СОРИКО ООД е пионер в Р България и една от първите фирми в света, овладяла тази технология,
която е все още малко позната. Фирмата разполага със собствено ноу – хау,
обогатено с практически опит в изграждането, доставката и монтажа на метално съоръжение,
свързващо две платформи с хидравлично устройство с по една, две, три, четири или пет клетки,
подземна и надземна част на тъй наречените „подземни контейнери”.
Технологията има безспорни предимства: подобрява видимостта при движение по пътната
инфраструктура, пести средства за подмяна на контейнери, ставащи често жертва на палежи
или вандализъм, спира разпространяването на неприятни миризми и предотвратява ровенето
и разнасянето на отпадъци от хора и животни. Привидно малките функционални кошчета
за битови отпадъци, стъкло, хартия, пластмаса и др. разделно събрани отпадъци,
допринасят за по-голяма естетика и съвременна визия на заобикалящата среда.