КОНТАКТИ

Седалището на СОРИКО ООД е в Р. България, град Нова Загора на адрес ул. „Патриарх Евтимий“ № 89.
Тук се осъществява висшето ръководство, както и ръководството на счетоводната,
административно – правната и специализираната администрация на фирмата.