Сметосъбиране, почистване на територии за обществено ползване

Сметосъбиране, почистване на територии за обществено ползване

Почистване на територии за общо ползване

От основните услуги, включени в предмета на дейност на СОРИКО ООД
са сметосъбиране, транспортиране на отпадъци и почистване
на територии за обществено ползване.
Фирмата има опит в изпълнението им от 2000г.

Чрез тези свои дейности способства и допринася за подобряване облика на
населените места, за намаляване и ограничаване замърсяванията с прах, пясък,
битови, строителни, производствени, едрогабаритни и други отпадъци.

СОРИКО ООД притежава Разрешения по ЗУО
за осъществяване на основните си дейности.

Сметосъбиране, сметоизвозване

Дейностите са обезпечени с много добра собствена материално-техническа база:
съвременни сметосъбиращи автомобили и друга специализирана техника,
покриващи екологична категория ЕВРО 4, инвентар, съдове за отпадъци и др.
Организацията на работата е съобразена с опита
и технологиите на водещи европейски компании в бранша,
като са взети предвид местните специфики.

Наши клиенти са общини, фирми и граждани, като:
Община Нова Загора, Община Асеновград, Община Разлог, Община Тунджа,
Община Николаево, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, „Палиррия – България“ ЕАД,
БИЛЛА България ЕООД, ШЕЛ България ЕАД, КРОНОС АД,
Едоардо Миролио ЕООД и други промишлени и строителни фирми.